Agra, India [s], at the Taj Mahal [11”x14”]

$25.00Price

Agra, India, women walking on the Taj Mahal

© 2023 by Joseph A. Lieberman.

  • White Instagram Icon